iSztuka - Edukacja Kulturalna dla Wszystkich

jest początkiem realizacji naszego marzenia o stworzeniu wirtualnej, wielozmysłowej historii sztuki w postaci edukacyjnej platformy internetowej.

Przedstawianą na niej historię sztuki, czyli dzieje malarstwa, rzeźby i architektury, tworzą dzieła uznawane przez krytyków i historyków sztuki za mistrzowskie wypowiedzi artystów żyjących w różnym czasie i miejscu. To historia opowiedziana dziełami artystów przemawiających do wzroku poprzez faktury, bryły, punkty i kreski, plamy barwne o różnym natężeniu światła i cienia, którą za pomocą słów, dźwięków i dotyku pragniemy uczynić dostępną dla wszystkich.

Zapraszamy na wspólną podróż w głąb świata sztuki wibrującego milionami barw i form.

Więcej o nas

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat
 ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie
 z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego