O projekcie

Projekt "iSztuka - Edukacja Kulturalna dla Wszystkich" realizowany przez Fundację Audiodeskrypcja jest początkiem spełnienia naszego marzenia o stworzeniu wirtualnej, wielozmysłowej historii sztuki w postaci edukacyjnej platformy internetowej.

Przedstawianą na niej historię sztuki, czyli dzieje malarstwa, rzeźby i architektury, tworzą dzieła uznawane przez krytyków i historyków sztuki za mistrzowskie wypowiedzi artystów żyjących w różnym czasie i miejscu. To historia opowiedziana dziełami artystów przemawiających do wzroku poprzez faktury, bryły, punkty i kreski, plamy barwne o różnym natężeniu światła i cienia, którą za pomocą słów, dźwięków i dotyku pragniemy uczynić dostępną dla wszystkich.

Fundacja Audiodeskrypcja jest pionierem audiodeskrypcji i kompleksowego udostępniania sztuki osobom, które nie widzą od urodzenia, całkowicie lub częściowo straciły wzrok, a chcą uczestniczyć w kulturze w możliwie pełny i wartościowy sposób. Teraz udostępnia światowy dorobek sztuki, od prehistorii do wczesnego renesansu. W planach, które zrealizuje w ciągu najbliższych lat, będzie to rzetelna historia sztuki obejmująca wszystkie okresy jej dziejów, włącznie ze sztuką współczesną. Projekt realizowany w Białymstoku, ma zainicjować edukację wizualną oraz wesprzeć animatorów i pedagogów prowadzących zajęcia z osobami niewidomymi w całej Polsce. Rozpoczęcie edukacji wizualnej osób z niepełnosprawnością wzroku ma pozwolić na rozwijanie kompetencji poznawczych w obszarze sztuk wizualnych. Portal jest bazą materiałów dydaktycznych, dostępnych przez internet, które będą rozwijane nie tylko o kolejne dzieła, ale także o narzędzia wzbogacające wielozmysłowy odbiór sztuki. Malowidła naskalne i rzeźby egipskie, greckie i rzymskie świątynie, ikony i mozaiki bizantyjskie to jedynie kilka z przykładów, które otrzymały opis tekstowy i dźwiękowy - audiodeskrypcję.

Przy każdym z dzieł umieszczony został odtwarzacz, z pomocą którego każdy kto zechce będzie mógł odsłuchać opis wybranego dzieła. Uzupełnieniem do fotografii i audiodeskrypcji dzieł są analizy przybliżające kontekst kulturowy, technikę wykonania i przedstawiony temat. Materiały są tworzone przez osoby niewidome i widzące, historyków sztuki, artystów, audiodeskryptorów i edukatorów z Białegostoku, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. O dostępność portalu "iSztuka - Edukacja Kulturalna dla Wszystkich" zadbał zespół Akces Lab.

Zapraszamy wszystkich na wspólną podróż w głąb świata sztuki wibrującego milionami barw i form.

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego