Pieter Bruegel starszy

Powrót z polowania - Myśliwi na śniegu

W 1565 roku zamożny antwerpski bankier i kolekcjoner sztuki, Niclaes Jonghelinck, zamówił u Pietera Bruegla (ok. 1525-1569) cykl sześciu tablicowych obrazów zatytułowany „Pory roku” lub „Miesiące”, który miał przyozdobić jadalnię miejskiej willi bankiera – Ter Beke. Ów cykl odwoływał się do popularnej w średniowieczu tradycji umieszczania w modlitewnikach i brewiarzach przedstawień miesięcy oraz wykonywanych w ich czasie prac polowych.

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego