RENESANS

Portret Stefana Batorego

Całopostaciowy portret króla Stefana Batorego, datowany na 1583 rok, został wykonany przez pochodzącego z Wrocławia Marcina Kobera (ok. 1550-1598), zaliczanego do grona najwybitniejszych nowożytnych malarzy portrecistów działających w środkowej Europie. Kober uczył się malarstwa w rodzinnym Wrocławiu, tam też funkcjonował w ramach malarskiego cechu. Odbył również wędrówkę czeladniczą po Niemczech. Do Polski przybył w 1583 r., stając się nadwornym malarzem króla Stefana Batorego.

Jean de Dinteville i Georges de Selve - Ambasadorowie

Ambasadorowie to jeden z najbardziej rozpoznawalnych, jak też fascynujących obrazów XVI wieku. Znajdujące się w National Gallery w Londynie dzieło przyciąga rzesze zwiedzających, zafascynowanych jego sławą, bogatą symboliką, jak też otaczającą je aurą wyjątkowości. Namalowany przez Hansa Holbeina Młodszego w 1533 roku portret – bo w istocie z tym gatunkiem malarskim mamy w przypadku Ambasadorów do czynienia – ukazuje  wysłanników króla Francji, Franciszka I, na dwór króla Anglii, Henryka VIII. Byli nimi szlachcic Jean de Dinteville oraz biskup Lavaur Georges de Selve.

Portret Henryka VIII

Portret Henryka VIII Hansa Holbeina Młodszego nie zachował się do naszych czasów, został zniszczony w 1698 roku w pożarze londyńskiego pałacu Whitehall, którego wnętrza niegdyś zdobił. Omawiane dzieło było wykonane w technice fresku i stanowiło część większego zespołu malowideł, przedstawiających władców z dynastii Tudorów. Holbein pracował nad wizerunkiem króla w latach 1536-1537. Efekt końcowy przypadł do gustu samemu monarsze, jak i jego następcom, dysponujemy bowiem licznymi kopiami dzieła.

Strony

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego