PREHISTORIA

Okrąg kultu Stonehenge

            Megality, czyli wielkie kamienne kręgi, z których najsłynniejszy to Stonehenge, są najbardziej imponującym wytworem kultury neolitu. Powstało wiele teorii dotyczących ich powstania i funkcji. Niewątpliwie ich powstanie nie byłoby możliwe bez odpowiedniej organizacji tworzących je ludzi i bez dysponowania niezbędnymi umiejętnościami technicznymi. Obie te kwestie wynikają z przełomowych zmian, które dokonały się w dziejach ludzkości przed pojawieniem się megalitów.

Naskalne malowidło z Jaskini Lascaux

"Wracałem z Lascaux tą samą drogą, jaką przybyłem.

Mimo że spojrzałem, jak to się mówi, w przepaść historii,

nie miałem wcale uczucia, że wracam z innego świata.

Nigdy jeszcze nie utwierdziłem się mocniej w kojącej pewności:

jestem obywatelem Ziemi, dziedzicem nie tylko Greków i Rzymian,

ale prawie nieskończoności."

Zbigniew Herbert, Barbarzyńca w ogrodzie, 2004

Grantodawcy

Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury