ŚREDNIOWIECZE

Kościół benedyktynów w Cluny

            W 910 roku książę Akwitanii Wilhelm I Pobożny ufundował klasztor w Cluny, który stał się miejscem odnowy zachodniego monastycyzmu. Dla kościoła na Zachodzie Europy X wiek był czasem trudnym. Rozpowszechnionym zjawiskiem była symonia, czyli handel godnościami, urzędami oraz majątkami kościelnymi. Kupczono także sakramentami. Władza kościelna była silnie zależna od władzy świeckiej, nierzadko mającej zwierzchność nad majątkiem kościoła. Wśród kleru panowało spore rozprzężenie moralne, przejawiające się w przedkładaniu spraw doczesnych nad sprawy duchowe.

Opactwa benedyktyńskie Maria Laach

            Benedyktyńskie opactwo Maria Laach zostało ufundowane w 1093 roku przez księcia Palatynatu Reńskiego Henryka II (zm. 1095) i jego żonę Adelajdę (zm. 1100). Wzniesiono je w malowniczej okolicy, po zachodniej stronie jeziora Lacher See. Kościół klasztorny budowany był wieloetapowo. Prace rozpoczęły się w 1093 roku, jednakże szybko – wraz ze śmiercią fundatora – ustały. Wznowiono je po dziewiętnastu latach. Korpus i chór zachodni konsekrowano w 1156 roku, a chór wschodni w 1170 roku.

Bryła świątyni romańskiej na przykładzie kolegiaty Najświętszej Marii Panny i św. Aleksego w Tumie pod Łęczycą

            Świątynie romańskie, oprócz właściwej im funkcji sakralnej, często spełniały także funkcje obronne. Ich konstrukcja, materiały użyte do budowy, jak też sposób opracowania elewacji zewnętrznych, nadawały im walory budynków warownych. Sporządzając charakterystykę typowej świątyni romańskiej można łatwo wpaść w pułapkę generalizacji: potężne bryły katedr w Spirze i Wormacji czy bogata dekoracja architektoniczna ich elewacji dają bowiem nieco odmienny obraz architektury romańskiej niż np. krakowski kościół św. Andrzeja.

Strony

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego