STAROŻYTNOŚĆ

Malarstwo iluzjonistyczne - Willa Wettiuszów w Pompejach

            W starożytnym Rzymie malowidła były popularnym sposobem zdobienia ścian prywatnych domów. Większość z nich nie zachowała się do naszych czasów. Wiedzę na temat rzymskiego malarstwa czerpiemy z przekazów pisanych oraz z zabytków w Herculanum i Pompei – pogrzebanych wybuchem Wezuwiusza w 79 roku naszej ery. Omawiane malarstwo ścienne nie wyczerpuje ani sposobu dekorowania ścian, ani techniki rzymskiego malarstwa.

Kolumna Trajana

            Sztuka starożytnego Rzymu okresu Cesarstwa (czyli po 27 roku przed nasza erą) była silnie powiązana z wydarzeniami politycznymi. Rzymianie wykorzystywali sztukę jak i literaturę do głoszenia chwały władców i ich dokonań. Sławiąc imię zwycięskiego wodza często jednocześnie podkreślano zasługi jego armii i ludu, z którego ta armia się rekrutowała. Janusz A. Ostrowski stawia tezę, że Rzymianie byli prawdziwymi twórcami tego, co dzisiaj określamy mianem wizualnej propagandy politycznej.

Rekonstrukcja i plan wczesnochrześcijańskiej bazyliki św. Piotra w Rzymie

            Plan i bryłę – zarówno wygląd zewnętrzny jak też charakter wnętrza – pierwszej wczesnochrześcijańskiej bazyliki św. Piotra w Rzymie możemy rekonstruować w oparciu o wykopaliska archeologiczne prowadzone na początku lat 40. ubiegłego stulecia oraz ryciny pokazujące wygląd budowli przed jej rozbiórką w XVI wieku. Świątynia należała do grupy bazylik zwanych memorialnymi, czyli takich, które wzniesiono dla upamiętnienia męczenników. Wedle tradycji, wybudowana została w miejscu pochówku św. Piotra, uznawanego za pierwszego papieża.

Strony

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego