Katedra Santa Maria del Fiore, Florencja, Włochy

Kopuła katedry florenckiej - Katedra Santa Maria del Fiore

Kopuła została zbudowana na planie regularnego ośmioboku. W jej bryle można wyróżnić trzy, najważniejsze części składowe. Ośmioboczny bęben, stanowiący podstawę dla właściwego sklepienia (bęben, inaczej tambur – część budowli na rzucie koła, owalu lub wieloboku będąca podstawą kopuły). Ponad bębnem wznosi się czasza kopuły i latarnia, która wieńczy całość struktury. Ściany tamburu są proste  i pozbawione zewnętrznych podpór konstrukcyjnych. Ich charakterystycznym elementem jest osiem, wielkich, okrągłych okien, które przepruwają środkowe pole każdej ze ścian.

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego