Bryła katedry gotyckiej

Fotografia: Bryła katedry gotyckiej

Niemiecki historyk sztuki i badacz architektury średniowiecznej Otto von Simson napisał, iż „katedra gotycka narodziła się w określonej sytuacji, jaka zaistniała we Francji w XII stuleciu: wyrosła z doświadczeń religijnych i metafizycznych spekulacji, z realiów politycznych i warunków naturalnych, przede wszystkim jednak była ona dziełem artystycznego i technicznego geniuszu jej twórców”. Idąc tropem niemieckiego badacza można powiedzieć, iż katedra kształtowała się w czasach, gdy religijność przejawiała się w mistycyzmie, monarchia zaczęła dominować nad feudalizmem, a budowniczowie rozwinęli i doprowadzili do perfekcji innowacje technologiczne i konstrukcyjne wprowadzone już przez twórców kościołów romańskich.

Przejdź do audiodeskrypcji i analizy wybranego dzieła

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego