Filippo Brunelleschi

Ospedale degli Innocenti - Szpital Niewiniątek

Zaprojektowana przez Filippo Brunelleschiego budowla uchodzi za pierwsze, w pełni renesansowe dzieło architektury europejskiej. Tłumaczenie włoskiej nazwy – ospedale degli Innocenti, można wyjaśnić dosłownie jako szpital Niewiniątek. W rzeczywistości instytucja ta była sierocińcem przeznaczonym dla porzuconych niemowląt (w ścianie znajduje się okienko, w którym można było pozostawić dziecko). Budowla została wzniesiona w zasadniczej części pomiędzy 1419 a 1424 r. Gmach powstał na koszt bogatych, florenckich cechów jedwabników i złotników, do tego ostatniego należał sam Brunelleschi.

Kopuła katedry florenckiej - Katedra Santa Maria del Fiore

Kopuła została zbudowana na planie regularnego ośmioboku. W jej bryle można wyróżnić trzy, najważniejsze części składowe. Ośmioboczny bęben, stanowiący podstawę dla właściwego sklepienia (bęben, inaczej tambur – część budowli na rzucie koła, owalu lub wieloboku będąca podstawą kopuły). Ponad bębnem wznosi się czasza kopuły i latarnia, która wieńczy całość struktury. Ściany tamburu są proste  i pozbawione zewnętrznych podpór konstrukcyjnych. Ich charakterystycznym elementem jest osiem, wielkich, okrągłych okien, które przepruwają środkowe pole każdej ze ścian.

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego