Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Polska

Portret konny Stanisława Kostki Potockiego

Klasycyzm jako styl w sztuce pojawił się w XVIII wieku jako odpowiedź na barok i rokoko oraz w wyniku zainteresowania antykiem wśród artystów i teoretyków sztuki. Była to chęć powrotu do ładu i harmonii, a sztuka starożytna z jej geometrycznością stanowiła dobry kierunek i punkt wyjścia dla wyodrębnienia nowych tendencji. Do określenia stylu używa się czasem definicji neoklasycyzm, jako wtórnego zjawiska, bowiem klasycyzmem określano już powroty do sztuki klasycznej w czasach cesarza Oktawiana Augusta (I w.n.e.).

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego