Dominik Merlini

Pałac Na Wodzie

W Polsce czasy oświecenia, epoki rozumu, przypadają na lata panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, który objął tron w 1764 roku. Politycznie i ekonomicznie to trudny czas dla naszego kraju, od drugiej połowy XVIII wieku wydarzenia kulturalne biegły swoim torem, ale zawsze w cieniu trudnych spraw niepodległościowych. Przypomnijmy, że w czasach panowania króla Stanisława Polska musiała przetrwać trzy rozbiory, ale w wyniku obrad Sejmu Czteroletniego 3 maja 1791 roku uchwalono konstytucję. Pierwsze lata panowania pokazują, jak bardzo Polska była wówczas uzależniona od Rosji.

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego