Marcello Bacciarelli

Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego w stroju koronacyjnym

Stanisław August Poniatowski jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiej historii. Dla wielu wyjątkowo nieudolny władca, a często wręcz zdrajca, współodpowiedzialny za rozbiory, dla innych niedoceniony mąż stanu, starający się zapobiec utracie niepodległości, dbający jednocześnie o kulturę, sztukę oraz oświatę. Nie wnikając w spory na temat politycznych wyborów czy postaw ostatniego króla Rzeczypospolitej Obojga Narodów należy stwierdzić, że ponad wszelką wątpliwość przyszło mu panować w naprawdę trudnych czasach.

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego