Lorenzo Ghiberti

Rajskie Wrota, kwatera Ezaw i Jakub

Kiedy w 1425 roku Lorenzo Ghiberti, znakomity rzeźbiarz, złotnik, malarz i teoretyk sztuki zakończył pracę nad północnymi, tzw. drugimi drzwiami florenckiego baptysterium św. Jana  przy katedrze Santa Maria del Fiore (Matki Boskiej Kwietnej), Florencki Cech Sukienników (Arte di Calimala) zlecił mu wykonanie kolejnych, już trzecich drzwi do tejże budowli. Artysta pracował nad nimi do 1452 roku, co oznacza, że obojgu drzwiom do florenckiego baptysterium twórca poświęcił 47 lat.

 

Ofiarowanie Izaaka

Rok 1401 był w sztuce europejskiej rokiem przełomowym. To tę datę uznaje się umownie za początek wczesnego odrodzenia, zwanego prerenesansem, bądź też, jak chciał Giorgio Vasari, słynny XVI-wieczny historiograf, Quattrocenta, czyli okresu w malarstwie włoskiego odrodzenia przypadającego na wiek XV (włoski termin quattrocento oznacza liczbę 400, co jest skrótem od 1400). W 1401 roku Florencki Cech Sukienników ogłosił bowiem pierwszy w historii sztuki konkurs na projekt i wykonanie północnych, tzw. drugich drzwi do baptysterium św.

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego