Jacques Louis David

Portret konny Stanisława Kostki Potockiego

Klasycyzm jako styl w sztuce pojawił się w XVIII wieku jako odpowiedź na barok i rokoko oraz w wyniku zainteresowania antykiem wśród artystów i teoretyków sztuki. Była to chęć powrotu do ładu i harmonii, a sztuka starożytna z jej geometrycznością stanowiła dobry kierunek i punkt wyjścia dla wyodrębnienia nowych tendencji. Do określenia stylu używa się czasem definicji neoklasycyzm, jako wtórnego zjawiska, bowiem klasycyzmem określano już powroty do sztuki klasycznej w czasach cesarza Oktawiana Augusta (I w.n.e.).

Śmierć Marata

Wielka Rewolucja Francuska była zwieńczeniem działań przeciwników monarchii. Czemu doszło do tak krwawych działań, w wyniku których zginęły dziesiątki tysięcy ludzi i co doprowadziło do upadku króla i arystokracji? Przed rewolucją Francja była krajem rządzonym przez monarchię w sposób absolutystyczny. To Ludwik XIV powiedział słynne zdanie państwo to ja, a rząd wspierający króla był mu całkowicie podległy.

Przysięga Horacjuszy

Kiedy w Europie pojawił się klasycyzm, styl nawiązujący do antyku, we Francji nastroje przedrewolucyjne przekładały się także na sztukę. Ten kraj, w którym władca, Ludwik XIV, miał kiedyś powiedzieć „państwo, to ja”, traktował sztukę jako element propagandy, część aparatu państwowego, a artyści najchętniej pracowali u bogatego mieszczaństwa paryskiego lub, rzecz oczywista, na dworze królewskim. Francja była krajem, dla którego formy klasycystyczne nie były tak odległe, jak w innych częściach Europy, gdzie królował barok, a po nim lekkie rokoko.

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego