XX WIEK

Malarz i modelka

W biografiach niemal wszystkich artystów związanych z ugrupowaniem kapistów, a później reprezentujących silny w polskiej sztuce nurt koloryzmu, odnajdziemy wątek ogromnej roli, jaką w ich życiu odgrywało malarstwo. Komentatorzy ich twórczości i biografowie przywołują liczne argumenty mające świadczyć o tym, że twórcy ci malarstwo wręcz absolutyzowali, że było dla nich nadrzędną wartością, filtrem poprzez który postrzegali rzeczywistość.

Kawiarnia

Teresa Roszkowska urodziła się w roku 1904 w Kijowie, gdzie wychowywała się w wielopokoleniowej rodzinie o  korzeniach polsko-rosyjsko-szwajcarskich. Tam jej ojciec, pochodzący z Uniejowa pod Kaliszem Adam Roszkowski, ukończył uniwersytet oraz politechnikę i pracował jako inżynier konstruktor. Kiedy w Rosji zwyciężyli bolszewicy, a Polska odzyskała niepodległość, zajmował się repatriacją rodaków. Matka, Dorotea Leiszke, przed ślubem dama dworu carskiego, słynęła z urody i elegancji. Jej wyjątkową biżuterię córka będzie nosiła do końca życia.

Projekt okładki książki Europa

Druga połowa lat 20. XX wieku to nie tylko czas awangardowych rozwiązań w sztuce, które przełamywały wcześniejsze konwencje obrazowania. Jest to również moment narastających leków i rozruchów społecznych, wynikających z napięć politycznych i ekonomicznych. Poemat Anatola Sterna, do którego powstało dzieło Teresy Żarnowerówny, został opublikowany po raz pierwszy w maju 1925 roku, na łamach czasopisma literackiego „Reflektor”. Rok ten przyniósł wiele niepokojących wydarzeń, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wojna celna z Niemcami doprowadziła do spadku kursu złotego.

Strony

Grantodawcy

Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok