XX WIEK

Przy zbiorze tytoniu

Socrealizm jako kierunek w sztuce funkcjonuje od roku 1934, a jego powstanie ściśle wiąże się z polityką prowadzoną przez władze Związku Radzieckiego. To tam właśnie, wraz z umacnianiem się dyktatorskich rządów Józefa Stalina, zaczęto radykalnie ograniczać swobodę w zakresie kultury i sztuki, aby w końcu narzucić jedyną słuszną metodę twórczą, podpartą niepodlegającą dyskusji ideologią.

Egzekucja

Chcąc najogólniej, a zarazem trafnie, scharakteryzować postać malarza, rysownika, scenografa, pisarza ikon oraz filozofa i teologa prawosławnego Jerzego Nowosielskiego, należałoby napisać, że był on malarzem-myślicielem. Jego poszukiwań artystycznych nie sposób bowiem zrozumieć bez szczegółowej analizy jego szerokich, erudycyjnych rozważań filozoficznych i teologicznych, z którymi zapoznać się możemy dzięki licznym publikacjom książkowym, w przeważającej mierze będącym zapisem rozmów z artystą.

Akt

Twórczość i postawę artystyczną malarza, pedagoga i krytyka sztuki Jana Cybisa należy uznać za fenomen, który istotnie zaważył na obliczu polskiego malarstwa, tak przed- jak i już powojennego. Z nazwiskiem artysty, uznanego za przywódcę jednego z największych ugrupowań malarskich w XX-wiecznej Polsce, wiąże się jeden z najpowszechniejszych i najtrwalszych nurtów malarstwa: koloryzm.

Strony

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego