Muzeum Narodowe, Warszawa, Polska

Pory roku. Listopad-grudzień (Korowód I - z jeleniem)

Sala nr 193 na Zamku Królewskim w Warszawie. W chłodnym powietrzu wypełniającym pomieszczenie unosi się zapach farb. Przez przybrudzone okna wpadają blade promienie zimowego słońca. Na ścianach dookoła poopierane blejtramy przy nich stołki i drabiny. Na jednej z nich stoi Zofia Stryjeńska. W ręku trzyma kilka pędzli i paletę z farbami. Obok niej jej pomocnik profesor Tadeusz Noskowski z Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Malarstwa w Warszawie. Zofia w skupieniu wykańcza szczegóły na mającym około 3 metry wysokości na 3 metry szerokości obrazie.

Kompozycja fantastyczna, Kuszenie świętego Antoniego

Opisując Kompozycję fantastyczną Stanisława Ignacego Witkiewicza warto krótko zarysować obraz czasu i środowiska, w jakim powstała. Okres tuż po zakończeniu I wojny światowej, czyli po roku 1918 w Krakowie charakteryzował się wzmożoną aktywnością młodych artystów. Nie chcieli oni naśladować twórczości swoich profesorów z Akademii Sztuk Pięknych. Pociągały ich kierunki awangardowe, takie jak kubizm czy futuryzm, negujące akademickie reguły, posługujące się deformacją i zaburzoną perspektywą, odrzucające tradycyjne tematy. W takich nastrojach w 1917 r.

Akt z kotem

Obraz Tytusa Czyżewskiego „Akt z kotem” powstał w 1920 roku. Lata powojenne to niezwykle ciekawy okres dla sztuki europejskiej, ponieważ od kilkunastu lat prężnie rozwijały się ruchy awangardowe, czyli ruchy negujące dotychczasowe zasady w sztuce. Królował między innymi futuryzm gloryfikujący nowoczesność, kubizm odrzucający dotychczasowe postrzeganie przestrzeni i perspektywy oraz abstrakcjonizm, który zrezygnował przedstawianie świata rzeczywistego.

Strony

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego