Muzeum Narodowe, Warszawa, Polska

Kawiarnia

Teresa Roszkowska urodziła się w roku 1904 w Kijowie, gdzie wychowywała się w wielopokoleniowej rodzinie o  korzeniach polsko-rosyjsko-szwajcarskich. Tam jej ojciec, pochodzący z Uniejowa pod Kaliszem Adam Roszkowski, ukończył uniwersytet oraz politechnikę i pracował jako inżynier konstruktor. Kiedy w Rosji zwyciężyli bolszewicy, a Polska odzyskała niepodległość, zajmował się repatriacją rodaków. Matka, Dorotea Leiszke, przed ślubem dama dworu carskiego, słynęła z urody i elegancji. Jej wyjątkową biżuterię córka będzie nosiła do końca życia.

Manifest

Po II wojnie światowej w państwach bloku sowieckiego, w tym w Polsce, wprowadzono realizm socjalistyczny, inaczej zwany socrealizmem. Ta doktryna była związana z polityką okresu stalinizmu: sztuka miała być narzędziem propagandowym partii komunistycznej. Opisując socrealizm w skrócie można powiedzieć, że według tej doktryny sztuka miała mieć formę realistyczną, łatwą i oczywistą w odbiorze, a treść socjalistyczną, zgodną z ideami w ujęciu marksistowsko-leninowskim. Ponadto sztuka powinna posługiwać się językiem prostych form, które miały być zrozumiałe dla wszystkich obywateli.

Przy zbiorze tytoniu

Socrealizm jako kierunek w sztuce funkcjonuje od roku 1934, a jego powstanie ściśle wiąże się z polityką prowadzoną przez władze Związku Radzieckiego. To tam właśnie, wraz z umacnianiem się dyktatorskich rządów Józefa Stalina, zaczęto radykalnie ograniczać swobodę w zakresie kultury i sztuki, aby w końcu narzucić jedyną słuszną metodę twórczą, podpartą niepodlegającą dyskusji ideologią.

Strony

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego